lenen via minilening.nl

Minilening.nl

Minilening.nl

Er zijn meerdere websites beschikbaar, waar mogelijkheden worden geboden om kleine bedragen te lenen. Een van de websites, waar deze mogelijkheid geboden wordt is de website Minilening.nl. Je kunt hier bedragen lenen tot een bedrag van 750 euro met een minimaal bedrag van 100 euro. Om voor een minilening via Minilening.nl in aanmerking te komen moet je wel aan een aantal voorwaarden voldoen en de nodige bewijsstukken aanleveren.

Wat is Minilening.nl?

Minilening.nl kan beschouwd worden als een handelsnaam van Debet Services B.V. De Doelstelling van Minilening.nl is het helpen van consumenten om tegen lage maandlasten een gunstige lening te verstrekken. Minilening.nl heeft daarbij een bemiddelende rol tussen kredietverstrekkers en consumenten. De Wet Financieel Toezicht is van toepassing op de dienstverlening van Minilening.nl. Een aanvraag voor een minilening kan uitsluitend online gedaan worden, maar voor informatie kan er tijdens de openingstijden telefonisch contact op worden genomen. Minilening.nl is een onafhankelijk bemiddelaar en daarom vrij om financiële producten aan te bieden, die van verschillende kredietverstrekkers afkomstig zijn. Belangrijk om te weten is, dat aanvragen voor een lening getoetst zullen worden bij het Bureau Krediet Registratie. Bovendien geldt dat elke verstrekte lening via Minilening.nl bij het BKR geregistreerd zal worden.

Lenen via Minilening

Voorwaarden minilening via Minilening.nl

Om voor een minilening via Minilening.nl in aanmerking te komen, zal er in de eerste plaats voldaan moeten worden aan de leeftijdseis. Je moet minimaal 21 jaar zijn om een bedrag te kunnen lenen en je mag daarbij niet ouder zijn dan 64 jaar. Een andere voorwaarde, die door Minilening.nl wordt gesteld is het hebben van inkomen uit arbeid en de beschikking hebben over de Nederlandse nationaliteit. Voor aanvragers met een buitenlandse nationaliteit geldt de voorwaarde dat ingezetenenschap van Nederland aangetoond moet kunnen worden. Studenten kunnen geen minilening aanvragen via de website en dat geldt ook voor weekloners, die in dienst zijn bij een uitzendbureau, zelfstandige ondernemers en uitkeringsgerechtigden. Verder geldt een minimale inkomensgrens van 1200 euro per maand om een minilening te kunnen verkrijgen.

Minilening aanvragen

Bij Minilening.nl is het mogelijk om online een aanvraagformulier in te vullen voor een minilening. In de online aanvraag kan onder meer het gewenste bedrag worden aangegeven en moeten de persoonlijke gegevens worden vermeld. Bij het vermelden van de inkomstenbron zal het maandelijkse netto bedrag moeten worden ingevuld. Na de ontvangst van de aanvraag zal er gevraagd worden om de benodigde bewijsstukken, zoals een kopie bankafschrift, een kopie van de loonstrook en een kopie van een geldig Nederlands identiteitsbewijs. De gegevens zullen vervolgens gecontroleerd worden, waarna de aanvrager een online akkoord zal geven voor het verkrijgen van de minilening. Als het online akkoord door Minilening.nl is ontvangen, kan er over worden gegaan tot uitbetaling van de minilening. De benodigde stukken kunnen overigens op verschillende manieren worden aangeleverd.

minilening.nl

Het is bijvoorbeeld mogelijk de stukken te scannen en per email naar Minilening.nl te verzenden, maar per fax versturen behoort eveneens tot de mogelijkheden. Je kunt de stukken per post verzenden, maar in dat geval zal de afhandeling meer tijd in beslag nemen. De looptijd van de minilening bedraagt 21 dagen en het geleende bedrag kan netto worden uitbetaal, waarbij de kosten al in mindering zijn gebracht.

Meer lenen bij Kredietdesk

Als er een groter bedrag aan lening nodig is dan bij Minilening.nl kan worden verkregen, is het mogelijk om bij de Kredietdesk een aanvraag voor een lening in te dienen. De Leenotheek.nl wordt door Minilening.nl aangeduid als de grote zus. Ook voor het aanvragen van een lening met een bedrag boven de 750 euro geldt dat de aanvraag voor een offerte online kan worden ingediend. Er kan vervolgens per email of per post een gedegen advies gegeven worden over de lening.